Kontakt

SECURITAS/HITTEGODS

Mobil: 91 88 12 37

 

SENTERLEDER

Inger Ognedal Egeland

Mobil: 46 41 74 57

E-post: inger.egeland@stadionparken.no

 

LEIE AV LOKALER

Kontakt Tor Nickelsen i Citycon dersom du er interessert i å leie lokaler.

Mobil: 91 31 41 51

E-post: tor.nickelsen@citycon.com

 

MARKEDSFØRING/KUNDEKLUBB

E-post: marked.skoyen@citycon.com